Miljöaktivister blockerar den ryska koltransporten vid Koverhar hamn

Aktivister från miljöorganisationerna Greenpeace och Elokapina har spärrat av järnvägen till Hangö och hindrar ett ryskt tåg med kol från att ta sig in till hamnen i Koverhar.

Tåget har stoppats cirka 20 meter från porten som leder till hamnen. Tjugo aktivister befinner sig på platsen varav några av dem har klättrat upp på tåget och en del har kedjat fast sig i spåret.

Greenpeace kräver att Finland slutar transportera ryskt kol genom landet och avstår från ryska fossila bränslen omedelbart. Greenpeace klimat- och energiexpert Olli Tiainen menar att ryska fossila bränslen som transporteras genom Finland förvärrar krigssituationen och klimatkrisen.

Kolen kommer från Novosibirsk i Sibirien och transporteras via hamnen i Koverhar. EU:s förbud mot import av rysk kol trädde i kraft förra veckan. Detta kommer inte att gälla de leverans- och transportavtal som ingåtts före det bestämda datumet. Enligt VR kan det ta upp till flera månader innan godstrafiken upphör helt och hållet.

 

Senaste nytt