Fler kvinnor är redo då det blir kris – beredskapskurser mer populära än tidigare

Kvinnor är en växande grupp som utbildar sig inom beredskap. I en mansdominerad verksamhet utgör numera kvinnorna en femtedel av alla deltagare. Birgitta Mitro på Försvarsutbildningen, MPK, tror att orsaken är att kvinnor blivit mer medvetna om MPK:s verksamhet.

Då Ryssland anföll Ukraina i februari förra året ökade antalet anmälningar till olika
beredskapsutbildningar. För Försvarsutbildningen, MPK, slog antalet anmälningar
rekord. Från 1000 anmälningar per vecka innan Rysslands anfall, sköt anmälningarna i höjden veckan efter med 6000 anmälningar. Det höga antalet berodde också på att coronarestriktionerna slopades och MPK:s verksamhet återgick till det normala. Nu ligger det normala antalet anmälda på 2000 per vecka.

Speciellt ökade deltagarantalet bland unga och kvinnor. Enligt MPK:S webbsida ökade antalet kvinnor under år 2022 med 5% och utgjorde 21% av alla deltagare.

– Det kan bero att kvinnor nu fått mer vetskap om vår verksamhet, säger Birgitta Mitro som jobbar för MPK i Sandhamn. Mitro ansvarar för MPK:s svenskspråkiga utbildning och samarbetar med kvinnoorganisationer.

Endast för kvinnor

MPK utbildar personer inom försvaret, men en fjärdedel av utbudet riktar sig till vanliga medborgare. Kvinnor är en definierad målgrupp. Tillsammans med Kvinnornas Beredskapsförbund ordnar MPK övningar och kurser endast för kvinnor. Kvinnor exkluderas inte från kurser som är öppna för alla.

Även bland unga kvinnor finns ett behov att kolla upp det egna måendet

Unga kvinnor som funderar på att söka till militärtjänst har en egen kurs.

– De får bland annat bekanta sig med vad försvaret är och vad det innebär att göra
militärtjänst. Vad som är grejen, säger Mitro.

Enligt Mitro behövs både kvinnor och män inom beredskap och försvaret. Hon understöder Värnpliktskommitténs förslag om uppbåd och läkargranskning för kvinnor.

– Även bland unga kvinnor finns ett behov att kolla upp det egna måendet. Nu nås endast killarna, säger Mitro.

Olika typer av kriser

Beredskap handlar inte bara om krig och militära hot. Det kan till exempel handla om en eldsvåda som bryter ut i ett bostadshus där alla som bor på adressen blir tvungna att övernatta i ett akutboende. En storm som orsakar ett elavbrott och räcker flera dagar är ett annat exempel.

Birgitta Mitro ler och tittar på hennes hund Haida som sitter på ett bord
Fler hittar till MPK:s utbildningar. Birgitta Mitro med hunden Haida på kontoret i Sandhamn. Bild: Ida-Lotta Lind

– Kriserna är inte bara militära kriser. Du måste förbereda sig för situationer där du kan bli sjuk. Att du har tillräckligt med mat och dricka hemma. Och också komma ihåg djuren, säger Mitro.

Enligt Mitro ökar inte en höjd beredskap oron och rädslan bland medborgarna.

– Människor blir inte mer rädda av att vara beredda, utan de får mera information. Ju mer information du har, desto bättre kan du förbereda dig, säger Mitro.

Senaste nytt