Mer vidsynta målsättningar skulle öka studerandes välmående

Endast ett fåtal högskolestuderande i Finland nämner att deras mål i livet innebär att hjälpa andra och bidra till samhället, visar en studie vid Tammerfors universitet. Att själv vara lycklig, ha en familj, vänner och en arbetsplats är något som de flesta strävar efter att nå i framtiden.

En studie vid Tammerfors universitet visar att de finska studerande inte prioriterar samhälleliga frågor högt. Enligt studien hade finska studerande mer självorienterade mål i livet  än holländska studerande.

– I vår undersökning märktes studerandes självcentrerade tankesätt när det gäller framtida mål. I viss mån är det här en bra sak, men ett mer vidsynt tankesätt skulle också stödja det samhälleliga välmåendet, säger forskare Elina Kuusisto. 

Enligt Kuusisto kan man nästan tala om en paradox. Man skulle kunna tro att det egna välmåendet förbättras genom att man fokuserar på sig själv. Studier visar ändå att man ofta mår bättre när man också tar i beaktandet andra människor och miljön. Dessutom kan samhället inte fungera ordentligt om alla endast fokuserar på sig själva. 

Det finns ingen tydlig lösning på hur man kunde få studerande att inkludera också andras välmående, miljön och andra samhälleliga frågor i sina livsmål. Slutsatsen av studien är att det skulle vara viktigt att universiteten skapar ett större intresse för samhälleliga frågor.  

– Man borde prata om det och skapa en medvetenhet om det, speciellt i lärarutbildningen. Det skulle vara viktigt eftersom människans välmående ökar när man hjälper andra, medan livet blir ensidigt om man endast fokuserar på sig själv, säger Kuusisto.

Studier visar att folk var mer aktiva på en samhällelig nivå under 60- och 70-talen, men att de har blivit mer självcentrerade. Ämnet är ändå relativt nytt inom forskningsfältet så det är svårt att säga hur mycket målsättningarna har förändrats över tiden. 

Senaste nytt