Effektivare rättsprocess och bättre kommunikation mellan myndigheter ska motverka brottslighet

I dag presenterade justitieministeriet nya åtgärder för att bekämpa ungdoms- och gängbrottslighet.

Justitieminister Leena Meri (Sannf) presenterade i dag på en presskonferens tillsammans med Ville Hinkkanen ett nytt åtgärdsprogram för att motverka ungdoms- och gängbrottslighet. Hinkkanen fungerar som justitieministeriets avdelningschef.

I programmet redovisas 43 åtgärder som fördelas under nio helheter. Programmets övergripande tema är att förebygga kriminellt beteende hos ungdomar. Ett stort fokus läggs också på att effektivera rättsprocessen för att motverka ungdoms- och gängbrottslighet.

Utöver detta ska kommunikationen mellan myndigheter inom brottsförebyggande arbete förbättras. Det kan bland annat gälla överlämnande av barnskydds- och hälsovårdsinformation till polisen och skolor.

”Programmets tyngdpunkt ligger i kriminalpolitiska åtgärder som riktar sig mot ungdomar som redan gjort sig skyldiga till brott och mot dem som riskerar att begå brott i framtiden”, säger justitieminister Meri.

Fastän programmet inte rakt ut föreslår en sänkning av straffrättsåldern, så tas problematiken med det nuvarande systemet gällande samarbete mellan myndigheter upp. Möjligheten att i framtiden eventuellt arrestera och döma personer under 15 år utreds också.

”Orsaken är att vi också skulle kunna reda ut under 15-åringars brott effektivare”, säger Meri.

Majoritet vill sänka straffrättsåldern

Enligt en färsk gallup genomförd av tidningsgruppen Uutissuomalainen skulle över hälften av de tillfrågade sänka straffrättsåldern från 15 år.

31 procent skulle inte sänka straffrättsåldern och 14 procent av de tillfrågade tog inte ställning till frågan.

Undersökningen visar att unga vuxna är mest skeptiska till att sänka straffrättsåldern.

Senaste nytt