Ensamhet är ett växande problem bland studerande

Ny studie visar att högskolestuderande känner sig ensamma och att de inte själva kan påverka situationen.

Hälften av högskolestuderande känner sig ensamma antingen ofta eller konstant. Det här framgår i en studie gjord av Nyyti Ry och HelsinkiMission. 

Studien gjordes i form av en enkät som besvarades av nästan tvåtusen studerande från både universitet och yrkeshögskolor. Enligt enkäten träffar 56 procent av de studerande inte vänner utanför skolan. 

Flera studerande uppger också att de känner att ensamhet påverkar deras studier negativt. De vanligaste negativa bieffekterna av ensamhet som studerandena upplever är sämre förmåga att orka och försämrad mental hälsa. 

Av respondenterna känner 43 procent att de inte kan påverka situationen själva. 

Senaste nytt