I måndags publicerades en ny studie om självmordsstatistik av tidskriften Jama Network. Studien visar en tydlig minskning i antalet självmordsförsök bland high school-ungdomar i USA efter legalisering av jämlikt äktenskap. Speciellt markant var minskningen av självmordsförsöken bland bi- och homosexuella ungdomar. Det kan handla om 134 000 färre självmordsförsök per år, enligt en uppskattning från forskarna som hittat sambandet.

Självmord är den vanligaste dödsorsaken efter oavsiktliga olyckor, bland unga amerikaner i åldern 15-24 år. Under de senaste åren har självmordsstatistiken bara ökat, speciellt bland  homo- och bisexuella ungdomar. Studien visar att 29 procent av homo- och bisexuella ungdomar har begått åtminstone ett självmordsförsök under sin livstid, jämfört med sex procent bland heterosexuella.

– Den första spontana reaktionen på studien är att acceptans skapar en positiv självkänsla, vilket i sin tur leder till välmående. Jämlikhet är viktigt för unga idag, och att det inte förekommer diskriminering. Säger Pia Nyman-Kurkiala, docent i Sociologi på Åbo Akademi.

Legaliseringen 2015

Bild: Wikimedia commons

Forskarna vid John Hopkins University i Baltimore har undersökt 32 delstater som legaliserat jämlikt äktenskap mellan år 2004 och 2015. Den första delstaten som lagstadgade det jämlika äktenskapet var Massachusetts, år 2015 beslutade hela landets högsta domstol om rätten för ett jämlikt äktenskap i alla femtio delstater. Det jämfördes antal självmordsförsök före och efter legaliseringen i delstaten, utöver det jämfördes även staterna med femton delstater som valt att inte tillåta samkönade äktenskap.

–Det är svårt att säga specifikt vad som är orsaken, om det beror på något annat eller om det är lagen. De delstater som har legaliserat lagen har överlag en liberalare syn på sexuella minoriteter, menar Kaj Björkqvist, professor i utvecklingspsykologi på Åbo Akademi.

Tydlig förändring

Antalet självmordsförsök bland high school-ungdomar minskade i snitt med sju procent efter att en delstat legaliserat jämlikt äktenskap. När man bara belyste de studenter som identifierade sig som homo- eller bisexuella blev minskningen ännu tydligare, en minskning på fjorton procent. Effekten kvarstod två år efter legaliseringen.
Ett problem med studien är att forskarna inte kan förklara varför, utan bara att, förändringen sker.
– Den tydliga minskningen bland homo- och bisexuellas självmordsförsök har säkert med lagändringarna att göra då det blir en positiv effekt. Det kan bero på acceptansen av avvikande läggning, det blir lättare att komma ut med vem man är. Människor mår bättre i ett öppet samhälle än i ett slutet, säger Björkqvist.

I Finland träder lagen i kraft den första mars. Björkqvist hoppas på att legaliseringen leder till en likadan minskning, och mera positiva samhälleliga attityder. Han konstaterar att attitydförändringar tar sin tid men att det är vägen till en större acceptans.