Planeter som är precis lagom

TRAPPIST-1 solsystemet innehåller sju planeter som är ungefär lika stora som jorden. Tre av dem ligger i den så kallade ”Guldlockzonen”, vilket betyder att de ligger på en sådan distans från sin stjärna att det är sannolikt att flytande vatten kan förekomma. De nyfunna exoplaneterna beräknas nu vara en av de bästa chanserna i jakten på liv utanför jorden.

Upptäckten som gjordes av USA:s federala myndighet för luft- och rymdfart NASA sätter nytt rekord i mängden planeter i den beboeliga zonen inom ett solsystem utöver vårt eget. Enligt NASA kunde flytande vatten i princip förekomma på alla sju planeter inom TRAPPIST-1-systemet.

Sannolikheten för att flytande vatten förekommer är högst på de tre planeter som befinner sig i den beboeliga zonen. De kallas exoplaneter för att de befinner sig utanför vårt eget solsystem.

– En aspekt som gör forskningen i exoplaneter intressant är att vi kan lära oss mycket om vårt eget solsystem genom att iaktta dem, säger Johan Lindén, universitetslektor i fysik på Åbo Akademi.

Genom att studera ett solsystem som liknar vårt eget kan man få en bild av vad som kan hända eller har hänt i vårt enga solsystem.

En visuell föersällning av TRAPPIST-1-systemet som baserar sig på NASA:s bästa nuvarande information. Bild: NASA

TRAPPIST-1 befinner sig 40 ljusår (378 biljoner kilometer) från oss vilket enligt NASA är relativt nära men ändå långt utom räckhåll för nuvarande rymdfartsteknologi. Därför studerar man dessa exoplaneter med hjälp av rymdbaserade teleskop.

James Webb-teleskopet som NASA kommer att skjuta upp i rymden år 2018 kommer att kunna spåra kemiska fingeravtryck av vatten, metan och syre i exoplaneternas potentiella atmosfärer. Också andra framsteg tas hela tiden.

– Känsligheten hos de mätmetoder som kan spåra ljusreflektioner från klorofyll håller på att förbättras så att de kunde användas att iaktta potentiella skogar på dessa exoplaneter, säger Lindén.

NASA:s rymdteleskop Kepler kommer att hålla koll på TRAPPIST-1 fram till början av mars. Med hjälp av den nya informationen från denna period kommer man troligtvis att kunna göra noggrannare uppskattningar om exoplaneternas massa.

Ett gäng vetenskapsmän från NASA ordnade en frågestund på Reddit. Bild: Twitter

Senaste nytt