Virus testas för bakteriebekämpning

    Bakteriofager angriper bakterien och ändrar på dess genetik. Bilden tagen från Wikipedia.

    Bakteriedödande virus, så kallade bakteriofager, kan i framtiden ersätta antibiotika, skriver Helsingin sanomat och Yle. I Östeuropa, bland annat Georgien har den här metoden att bekämpa bakterier varit vanlig länge. Fager kan användas för bland annat tarmsjukdomar och hudinflammationer.

    Bakteriofagterapi hittades redan på 1800-talet, men metoden hamnade i skymundan när antibiotika uppfanns. Under de senaste åren har ändå bakteriers motståndskraft mot antibiotika ökat, och därför försöker forskare hitta ersättande medel för bekämpning av bakterier. I Finland hoppas man börja med kliniska prövningar om ett par år.