Tidigare tänkte många nationalister att den kristna etiken är för daltande, men nationalistiska partier har börjat vädja för bevarandet av kristendomen i sin argumentation. Sannfinländarna kan därför få mer anhängare från de som har konservativt kristna värderingar och Kristdemokraterna kan börja närma sig ideologiskt nationalism och kritik mot invandring.

I USA har polarisering av denna typ skett. Det karaktäristiska för polariseringen är att väljarna inte väljer sida utgående från det de är positivt ställda till, utan utgående från det de motsätter sig. Även i Polen och Ungern är religiös retorik vanlig i debatten om invandring. Å andra sidan är partiledaren för Sannfinländarna, Jussi Halla-aho, inte religiös.

Så här skriver Risto Saarinen, professor i ekumenik vid Helsingfors universitet och Heikki J. Koskinen, forskare i systematisk teologi vid samma universitet i en vetenskaplig artikel om en möjlig polarisering.

Den vetenskapliga artikeln kommer att publiceras i projektet Protestant Legacies in Nordic Law.

Självmord i Notre Dame

Saarinen menar att nyhögern – i motsats till den nuvarande, traditionella högern – har sina rötter i Frankrike. Där begick till exempel Dominique Venner ett ritualistiskt självmord i Notre Dame-katedralen år 2013 för att protestera mot humanitär invandring och könsneutrala äktenskapslagar i Europa.

”Nationalister måste vara lydiga och organisationen hierarkisk.”

Venner var en fransk författare av facklitteratur som har skrivit böcker om historia, men är mer känd som en politisk aktivist som analyserade i manifesten Pour une critique positive (Mot positiv kritik) arför en kupp i Frankrike 1961 misslyckades. Då skrev han att det måste skapas en nationalistisk organisation som är ”monolitisk och hierarkisk” och vars medlemmar är ”lydande och hängivna”.

Rörelsen fick sedan sin inspiration av Venner. Den kallas för Bloc Identitaire och dess yngre syskonorganistion för Génération Identitaire. De skulle i sin tur ha en informell förbindelse med Front National enligt Saarinen.

En medveten allians

Oikea Media har relativt få läsare, men grundades av en akademiskt utbildad författare och en akademiskt utbildad journalist. Några kan tänka på MV-lehti då de hör om kombinationen invandringskritisk och marginell media, men Oikea Media har en avsevärt mer professionell prägel än MV-lehti.

Saarinen skriver att Oikea Media hela tiden producerar innehåll för forskning. Till exempel skriver Juha Ahvio, forskningsledare för missionsstiftelsen Patmos Lähetyssäätiö, i Oikea Media om den finsknationalistiska rörelsens historiska och biblisk-kristna rötter och uppmanar kristna till att bli nationalistiska patrioter.

”Religiösa människor borde rösta på sannfinländarna, eftersom de har en hävstångseffekt.”

En annan skribent som försöker kombinera ideologierna på Oikea Media är Marko Hamilo. Han är en av grundarna av Oikea Media och en före detta vetenskapsjournalist. Hamilo skriver i ett blogginlägg på valdagens morgon att kristdemokrater har konsekvent “kristna” värderingar i bland annat HBTQ- och abortfrågor, medan sannfinländare kan vara liberala. Trots detta borde religiösa människor rösta på sannfinländarna, eftersom Sannfinländarna är större och har därför en hävstångseffekt. Kristdemokraterna beskrivs i sin tur som ett försumbart parti jämfört med Sannfinländarna.

Hamilo bekräftar att det finns en sådan allians.

– Jag är en ateist, chefredaktören för Oikea Media, Jukka-Pekka Rahkonen, är med i pingströrelsen, säger Hamilo.

Hamilo berättar att alliansen inte är ohelig utan helt medveten. Han ser Samlingspartiet på 1950-talet som ett ideal. Då var allt som var “höger”, allierat.

– Nu finns det en höger som är splittrad, säger Hamilo.

Han fortsätter med att problematisera existensen av den klassiskt liberala tankesmedjan Libera och invandringskritiska organisationer såsom Suomen Sisu.

– Hur länge tål ett land som fungerar enligt den klassiskt liberala modellen invandring, kritiserar Hamilo tankesmedjan Libera.

Även tvisterna mellan ateister och kristna borde upphöra i kampen mot islam.

– Det omvända exemplet skulle sedan kunna vara De Gröna på 1980-talet, som enligt Osmo Soininvaara då var en ohelig allians mellan olika alternativrörelser, säger Hamilo.

Varje generation har en egen kamp

Hamilo ser sig själv samtidigt som liberal och konservativ. Han är liberal i motsats till auktoritär och konservativ i motsats till radikal. Till exempel om högerkonservativa hade hegemoni, skulle yttrandefriheten äventyras även då, men det borde finnas yttrandefrihet för alla även i det fallet.

”De som har makten vill alltid begränsa yttrandefriheten.”

– De som har makten vill alltid begränsa yttrandefriheten, och kampen för yttrandefriheten är en kamp som varje generation måste föra. När konservativa fick styra, fanns det lagstiftning som begränsade distribution av porr och förbjöd “uppvigling till homosexualitet”.

I strafflagen ingick det ett förbud mot uppvigling till homosexualitet fram till år 1994.

Även Risto Saarinen nämner Oikea Medias kamp för de konservativas yttrandefrihet. Som exempel lyfter Saarinen upp det att Oikea Media försvarade pedagogikprofessor Tapio Puolimatkas yttrandefrihet då han skrev att homosexualitet öppnar dörren för pedofili. Puolimatka jobbar på Jyväskylä universitet och även om universitetets rektor inte avskedade Puolimatka, dömde han skrivelsen och hade en debatt med honom efter att studentkåren yttrat sin oro om Puolimatkas eventuella snedvridna undervisning.

Hamilo berättar att han vill att staten inte blandar sig i människors affärer, men att han ändå inte är en klassisk liberal. Oikea Media har även en homosexuell och en transsexuell skribent, och Hamilo motsätter sig inte HBTQ-personernas rättigheter, utan könsneutral uppfostran och existens av tiotals kön, något som han kallar för “Seta-agendan”. Seta är en organisation som främjar sexuella och könsminoriteters rättigheter. Agendan skulle inte vara liberal, utan liberal i den bemärkelsen som man använder ordet i den amerikanska politiken.

– Jag följer en vetenskaplig världsbild, motiverar han åsikterna.

Och i Tyskland har många HBTQ-personer blivit homonationalister enligt Hamilo. De är rädda för hur islam påverkar HBTQ-personers ställning.

Prioritetsordningen viktig faktor i polariseringen

Professor i kommunikation vid Helsingfors universitet Anu Kantola ser den politiska polariseringen som en logisk utveckling och det  håller enligt henne på att uppstå en ny indelning mellan liberala och konservativa.

– Internationella idéer cirkulerar.

Oikea Media är enligt henne en del av en rörelse som anser media vara globalistiska och liberala, trots att det är troligtvis så att journalisterna anser objektivitet vara en del av professionell journalistik och följer ett objektivitetsideal. Därmed skulle anklagelserna inte stämma.

– Artiklarna i media är objektiva och neutrala, och endast de ställningstagande delarna såsom kolumner och ledare är möjligtvis rödgröna och invandringsvänliga. Men detta borde undersökas mer, fortsätter Kantola.

En stor andel av befolkningen motsätter sig invandring. Till exempel i en opinionsundersökning (bakom betalvägg) utförd av Taloustutkimus på uppdrag av Suomen Kuvalehti svarar 64 % att somalier inte är välkomna i Finland.

”Invandring ligger relativt lågt på den stora gruppens agenda.”

– Invandring ligger relativt lågt på den stora gruppens agenda. De som värderar frågan högt är en liten, men högljudd grupp. Det finns alltså två olika grupper av invandringskritiker. Och attityderna mot invandring har inte heller blivit mer kritiska – förutom bland Sannfinländarna, säger Kantola.

På grund av prioritetsordningen för de olika frågorna tror Kantola att invandringen inte kommer att polarisera politiken i en avsevärd omfattning. I stället är polariseringen i politiken mer en generell polarisering.