Ingen ”exitplan” i sikte och tredje vågen i full gång – coronaläget i Sverige fortfarande svårt

Samtidigt som smittspridningen delvis avtar är den fortsatt stor i vissa regioner. Region Västernorrland har pekats ut som värst i Sverige och sjukvården är fortsatt hårt belastad. Nu när 2 miljoner svenskar vaccinerats finns det i alla fall lite ljus i tunneln.

Siffermässigt kan man tolka Sveriges situation på flera olika sätt, dödstalen är fortfarande höga, men i Stockholm har det lugnat sig. Den höga smittspridningen är snarare regionsbaserad och värst drabbat är Västernorrland och framförallt Örnsköldsvik som står för hälften av regionens fall. Värst av allt är att smittskyddsläkare misstänker att smittoppen inte är nådd och den hårda belastningen på sjukvården fortsätter. 

Finland lättar på restriktioner, hur ser det ut för Sverige?

Enligt Sveriges statsminister Stefan Löfven finns det ingen fastslagen ”exitplan” för corona, utfrågningen i riksdagen gav ingen frukt gällande detta, enligt HBL:s Nordenkorrespondent Richard Nordgren. När det finns behov så kommer beslut att fattas heter det. ”Exitplanen” skjuts hela tiden fram. Samtidigt har andra nordiska länder redan trappat upp sina planer för att öppna upp samhället igen. På grund av att Sverige inte haft någon omfattande ”lockdown” i samma utbredning som sina grannländer så ser processen lite annorlunda ut gällande ”exitplan”.

Richard Nordgren jobbar som Nordenkorrespondent för Hufvudstadsbladet. Bild: Privat

Opinionssiffrorna

Nordgren konstaterar att även om Sverige har varit hårt drabbat i jämförelse med andra nordiska länder så är opinionssiffrorna fortfarande höga för Löfven och regeringen. Svenskarna är bekväma med att det inte införts hårdare restriktioner, samtidigt som de familjer som drabbats av smitta på äldreboenden förstås är förkrossade, säger Richard Nordgren. Det finns även ett missnöje hos företagare att de inte kompenserats tillräckligt, men om man ska tyda opinionsiffrorna så verkar invånarna överlag positivt inställda till coronahanteringen.

”Landskampstendens”

Finland och Norge är bäst i klassen i Norden gällande coronahanteringen, med relativt liten press på sjukvård och låg smittspridning. Självklart kollar man med förundran på de som lyckats bäst, men enligt Nordgren är det beklagligt att det har uppstått en sådan tydlig landskampstendens, där man bara bröstar sig istället för att känna någon sorts gemenskap. Sverige har framförallt fått utstå kritik från många håll. I Sverige så är man allmänt mer intresserad av hur till exempel Finland faktiskt lyckats så mycket bättre snarare än att se till hur många som är smittade, säger Nordgren.

Skribent: Tomas Linders von Kantzow

Senaste nytt