test

Ökad stress i familjer på grund av pandemin

Finländska familjer har följt landets restriktioner väl under coronapandemin. I höstas hade 3 av 4 familjer svarat att de tar restriktionerna på allvar.

Coronakrisen har orsakat en förhöjd stressnivå inom familjer, rapporterar Centralförbundet för Barnskydd i ett pressmeddelande från den 12 april.

Distansundervisning och distansarbete har bland annat varit en faktor för splittring i familjer, i undersökningen som förbundet gjort.

Förbundet anser att det är viktigt att se på de långvariga effekterna av krisen och se till att alla barn och familjer kan återgå till sin normala tillvaro så snabbt som möjligt efter att restriktionerna har släppt.

Källa: Centralförbundet för Barnskydd

Senaste nytt