Regeringens förslag om vaccinationsordning splittrar åsikter

Inte alla är ense om att områden i Finland med fler coronasmittor borde vaccineras mer än andra. Aktörer och expertgrupper ska senast 13 april meddela sin åsikt om regeringens förslag om frågan.

Regeringen har föreslagit att man ska fortsätta vaccinera finländarna mot coronavirus enligt åldersgrupp men att man även borde ta regionala skillnader i beaktande. Det vill säga vaccinera mera på områden med fler coronasmittade. Förslaget har fått varierande respons och på tisdag 13 april ska olika expertgrupper meddela sina ståndpunkter åt regeringen.

Bland annat är Vasa stad emot förslaget, då de anser att de även är relativt drabbade av coronavirusepidemin och denna ändring skulle innebära nedskärningar i antal vaccinationer i Vasa till förmån för södra Finland.

Finlands läkarförbund ser inte ändringen som orättvis och poängterar att prioriteringen sker till nytta för hela landet. Även Kommunförbundet stöder regeringens förslag.

Ändringen i vaccinationsordningen kommer oavsett att prioritera riskgrupperna.

Källa: Yle

Senaste nytt