Andragångssökande Erin: ”Det är skrämmande då det är så få platser man tävlar om”

Studentproven väger mer än urvalsproven, eftersom antagningskriterierna för universiteten har förändrats under de senaste åren. För andragångssökande har utgångsläget inte förbättrats, platserna är få, vilket oroar Erin Lindblom.

Erin Lindblom, andragångssökande, fattade intresse för allmän- och vuxenpedagogik i samband med en kurs hon gick i arbetsorganisationspsykologi. Hon studerar just nu vid Svenska social- och kommunalhögskolan men hoppas på att i höst kunna inleda studier vid  Helsingfors universitet i allmän- och vuxenpedagogik. 

Tack vare kurserna jag har gått på Soc&kom har jag fått en tydligare bild av vad jag vill göra i framtiden och insett att jag vill söka mig vidare, säger Lindblom. 

Andragångssökande har sämre möjlighet att få en ny plats på en högskola. Det här är ett försök att snabbare få ut unga i arbetslivet. Men det är inte alltid man träffar rätt på första försöket. 

Det är skrämmande då det är så få platser man tävlar om. Jag har ändå en studieplats så om jag inte kommer in vet jag ändå vad jag gör i höst, säger Lindblom. 

Lindblom berättar att det har varit skönt att man nu vet hur ansökningsprocessen går till och att processen gick smidigare i år i jämförelse med förra året. Hon har också bättre koll på urvalsprovet. 

Jag ska skriva Vakava-provet. Det är inga förhandsmaterial som till urvalsproven jag skrev i fjol, vilket är skönt, berättar Lindblom. 

Lindblom framhåller att platserna för andragångssökande är för få. Det känns orättvist att man bara får en chans att hitta rätt utbildning. 

Jag har hittat det som jag tror att verkligen passar mig, men eftersom jag redan tagit emot en studieplats har jag inte samma möjlighet att rätta mitt misstag, säger Lindblom. 

 

Senaste nytt