Finsk-ukrainsk beväringen Tim But fick veta om kriget i hans hemland mitt i tjänstgöringen

Ett par månader efter att Tim But anlände till Finland för att utföra sin militärtjänstgöring, hörde han nyheten att Ryssland hade börjat ett anfallskrig mot Ukraina. I hans brigad har inga drastiska förändringar skett i beväringarnas vardag trots den rådande situationen i Ukraina.

But har bott nästan hela sitt liv i Kyiv. Buts pappa är ukrainsk och mamma finlandssvensk. Nyheten om kriget i Ukraina kom då han var inne på brigaden. Buts familj var på resa utomlands då kriget bröt ut, de har sedan bosatt sig i Finland. 

– Jag var överraskad av mängden stöd jag fick. Direkt efter att jag hade fått höra nyheten om kriget, fick jag ringa till min familj och senare på dagen kom militärpastorn och träffa mig. Det hjälpte mig att inte hamna i ett chocktillstånd.

– Först trodde jag att jag inte skulle vilja ha något stöd, men efter att jag  fick stöd av andra beväringar och militärpastorn insåg jag hur mycket det hjälpte, fortsätter han. 

Hur har din familj och bekanta klarat av kriget?  

– Min familj bor i Finland så de är trygga. Största delen av mina vänner var ännu under 18 år och kunde fly kriget, men jag har ett par bekanta som var tvungna att stanna kvar. Alla mina vänner som var tvungna att stanna kvar har hittills varit trygga. Jag kunde inte förstå vad situationen innebar förrän jag hörde av familjebekanta hur deras barn hade försvunnit under attackerna. 

Otrevlig början på tjänstgöringen

– Mitt liv ändrades totalt då jag flyttade från Kyiv till Finland för att göra min militärtjänstgöring. Jag var osäker på vad som hände och varför. Han säger att det var skrämmande att börja tjänstgöringen vid Nylands Brigad, då han har talat svenska med bara sin mamma och sina släktingar på högtider.

Kriget skapade extra motivation

But säger att kriget gav extra motivation att ta tjänstgöringen seriöst och att göra saker precist och rätt. Tim hade 3D-modellering som hobby i ungefär tre år innan han började sin tjänstgöring vid Nylands brigad.

– Min specialuppgift är inte något som direkt lär mig krigföring, men jag bygger upp simuleringar för andra beväringar att lära sig. På grund av att det är en specialuppgift  inom tjänstgöringen är tjänstetiden nio månader istället för den kortare sex månader eller den längsta tolv månader. 

Har kriget påverkat beväringars vardag?

– Vardagen har inte förändrats för oss beväringar i och med den rådande situationen. De berättade till oss om att Ryssland hade anfallit, men inga tilläggsinfo gällande krigets gång meddelades. 

Efter militären planerar But att inleda universitetsstudier.
Bild: Privat

Vad är framtidsplanerna efter tjänstgöringen?

– Jag har planerat att börja mina studier direkt efter min tjänstgöring. Vilket universitet är ännu oklart. Jag har en bekräftad studieplats vid ett par universitet men har inte bestämt mig än.

Senaste nytt