test

Nya förläggningar för ukrainska flyktingar runt om i Finland

Behovet för inkvartering av flyktingar har ökat på grund av det pågående kriget i Ukraina. Migrationsverket förbereder sig för att grunda nya förläggningar.

Migrationsverket planerar att upprätta serviceställen för ukrainska flyktingar som har ordnat privat inkvartering, där flyktingarna får bland annat kan få social- och hälsovårdstjänster. Serviceställena planeras eftersom många flyktingar från Ukraina har bosatt sig vid andra ställen än förläggningar.

Det är migrationsverket som ansvarar för verksamheten inom mottagningssystemet.

Senaste nytt