Brist på sommarjobbare inom äldrevården – kommer leda till bristfällig vård

Äldrevården står inför en märkbar personalbrist inför sommaren. I en undersökning från branschorganisationen HALI rf framkommer det att endast hälften av personalbehovet inför sommaren är uppfyllda.

Det här kommer att påverka 25 000 äldre. I praktiken kommer det innebära sämre vård för de äldre på grund av okunniga vikarier och större belastning på de befintliga vårdarna. Vårdhem kommer också behöva minska på antalet kundplatser.

Över 90 procent av företagen och organisationerna som deltagit i undersökningen framhåller att det också i allmänhet är brist på sjuksköterskor inom äldrevården.

– Det kommer bara in två lämpliga ansökningar per ledig tjänst, säger Arja Laitinen, direktör för HALI rf i ett pressmeddelande.

Senaste nytt