test

Försvarsviljan stor i Finland – också kvinnor redo att bära vapen

Många är redo att försvara Finland med vapen och mycket få vägrar hjälpa försvaret. Det här visar en rapport från Näringslivets delegation (EVA). Särskilt medelålders kvinnor är redo att försvara landet.

Nästan tre fjärdedelar av männen och över en tredjedel av kvinnorna är redo att ta till vapen för att försvara Finland. Bland männen är försvarsviljan relativt jämn mellan åldersgrupperna, men medelålders kvinnor är mycket mer beredda på att ta upp vapen än andra åldersgrupper. Cirka 45 procent av kvinnorna i åldern 46 till 65 svarade i undersökningen att de skulle vara redo att försvara landet med vapen. Bland kvinnor mellan 26 och 35 år är motsvarande andel under 20 procent.

Enligt undersökningen ser finländare också en hög risk för att drabbas av olika typer av kriser. Speciellt ekonomiska kriser, politisk destabilisering och informations- och datakriser oroar de intervjuade. Klimatoro och spåren från pandemin syns också i statistiken.

Förutom väpnat försvar är majoriteten av respondenterna beredda att ge upp många bekvämligheter ifall en väpnad konflikt bryter ut. Hälften av personerna skulle till och med vara redo att ge upp sina ägodelar för försvarsändamål.

Senaste nytt