test

Stödet för Nato ökar bland finlandssvenskar – nästan tre fjärdedelar är för finskt medlemskap

Åbo akademis nya Barometerundersökning visar att 71 procent av finlandssvenskar stöder ett finskt Natomedlemskap. Siffran är betydligt högre än för ett halvt år sedan då endast 44 procent ansåg att Finland bör gå med i alliansen.

Undersökningen gjordes i april och samma undersökning gjordes år 2019 och år 2021. Redan i fjol kunde man se en svag ökning i andelen som var positivt inställda till ett Natomedlemskap, men nu har det skett en drastisk förändring över en betydligt kortare period.

Över hälften av finlandssvenskarna i nästan alla åldersgrupper stöder nu ett Natomedlemskap och stödet har ökat bland både män och kvinnor. Män är ändå något mer positivt inställda och också mera säkra på sitt stöd.

Stödet är som högst i Nyland. På Åland är däremot en fjärdedel emot medlemskapet.

Tidigare i våras rapporterade Yle att stödet för Nato är lägre bland svenskspråkiga än i den övriga befolkningen.

Senaste nytt