Antalet utbytesstuderande har minskat efter pandemin

Statistik visar att antalet utbytesstuderande ännu inte har återhämtat sig efter coronapandemin. Siffrorna hade börjat gå ner redan före pandemin, men den exakta orsaken är svår att avgöra.

Studerandes rörlighet har fortfarande inte återgått till det normala, trots att alla coronarestriktioner har slopats helt. Under 2022 åkte 7 200 finländska högskolestuderande på utbyte. Innan coronapandemin bröt ut år 2019 var det sammanlagt 12 600 finländska studerande som åkte iväg på utbyte.

Däremot har antalet högskolestuderande som kommit till Finland ökat i betydligt snabbare takt. Under 2022 kom 11 000 internationella utbytesstuderande till Finland. Året före det kom 6700 internationella studerande till Finland. De flesta utbytesstuderande som kommer till Finland kommer från Europa, vilket också är den populäraste destinationen för finländska studenter som åker utbyte. 

Skillnad mellan yrkeshögskolor och universitet

Statistiken tyder också på att det finns en skillnad mellan yrkeshögskolor och universitet. I yrkeshögskolor har den nedåtgående trenden varit ännu brantare än vid universiteten. Om man jämför statistiken mellan 2016 och 2019 kan man konstatera att  andelen yrkeshögskolestuderande som åker på utbyte har minskat med 33 procent, medan de i universiteten endast har minskat 16 procent. 

Källa: Utbildningsstyrelsen

Senaste nytt