test

Hack: Studentrabatten i HRT-biljetterna sänks, så här får du större rabatt

HRT inför nya zoner lördagen den 27 april. Om du köper en biljett som är giltig från och med 26 april eller tidigare, är studentrabatten 50 procent i stället för 45 procent för hela perioden. En biljett med den gamla rabatten kan vara giltig upp till ett år.

Många har köpt en periodbiljett som är giltig till och med fredag 26 april, den sista dagen då de gamla zonerna är i bruk. På dagen D, lördagen 27 april, gäller det att inte promenera till en R -kioski och köpa en ny periodbiljett. Där får man nämligen kalla handen och kan inte köpa ens en enkelbiljett utan måste hitta en biljettautomat. Och alla automater fungerar inte heller, och som bekant för Helsingforsbor kan biljetter köpas av endast bussförare, inte i andra färdmedel.

Svårast är situationen för dem som vill använda en biljett för zonerna C och D från och med lördagen 27 april. De måste använda enstaka värdebiljetter, dvs. pengar som laddats på kortet i förväg, eftersom ingen av de nuvarande biljetterna förvandlas till en biljett för zonerna C och D och inga biljetter kan köpas på lördagen.

Biljettproblemen gäller endast under lördag. Därefter fungerar biljetter som innan förändringen, bara med nya zoner.

Kommunikationsexpert på HRT Tuija Ruoho säger i en intervju till Helsingin Sanomat att avsaknaden av biljettförsäljning i kioskerna och många automater är problematiskt, men HRT hade inga andra alternativ eftersom systemen måste uppdateras.

Man bör också undvika en situation där man blir tvungen att besöka HRT:s servicepunkt måndagen den 29 april. Så här måste man förfara till exempel om man måste ändra området som biljetten gäller i. Det är många som kommer att besöka servicepunkterna för att göra så, och bland annat måste alla 17-åringar besöka en servicepunkt, eftersom de börjar använda barnrabatten.

 


Fakta: Ladda din biljett så här i förväg

Om du vill åka i zonerna AB fr.o.m. 27/4, ladda en biljett för Helsingfors.

Om du vill åka i zonerna ABC fr.o.m. 27/4, ladda en regionbiljett.

Om du vill åka i zonerna ABCD fr.o.m. 27/4, ladda en Närregion 3-biljett.

Om du vill åka i zonerna BC fr.o.m. 27/4, ladda en biljett för antingen för Esbo eller för Vanda.

Om du vill åka i zonerna BCD fr.o.m. 27/4, ladda en Närregion 2-biljett.

Om du vill åka i zonerna CD fr.o.m. 27/4, går det inte att ladda en biljett i förväg. Ingen av de nuvarande biljetterna förvandlas till en CD-biljett.

Om du vill åka i zon D fr.o.m. 27/4, ladda antingen en biljett för Kyrkslätt och Sjundeå eller en biljett för Kervo, Sibbo och Tusby.


 

Senaste nytt