EU vill uppnå klimatneutralitet 2050

Europeiska unionen har enats om nya, strängare riktlinjer för koldioxidutsläpp. Till år 2030 ska utsläppen minska med 57 procent och år 2050 bör EU vara kolneutralt.

EU-institutionerna har kommit överens om en bindande klimatlag som ställer mål för minskandet av koldioxidutsläpp för de kommande 30 åren. Tidigt på morgonen 21 april enades ministerrådet och EU-parlamentet om skapandet av ett juridiskt bindande ramverk för att möjliggöra ett klimatneutralt EU år 2050.

Klimatneutralitet syftar till att man tar tillvara lika mycket koldioxid som det släpps ut. Neutraliteten kan uppnås med användningen av kolsänkor, det vill säga delar av naturen som absorberar mer koldioxid än de släpper ut. Exempel på sådana är jord, skogar och hav.

Ett annat sätt att minska på utsläppen är klimatkompensation, där koldioxidutsläppen från en sektor kompenseras med att minska på utsläppen från en annan. Det kan göras till exempel genom att investera i förnybar energi och gröna teknologi med små utsläpp.

Pascal Canfin, ordförande för EU-parlamentets miljöutskott, skriver på Twitter att målet för minskningen av utsläpp för år 2030 också har höjts i de nya besluten. Instituetionerna har fastställt att utsläppen ska minska med 57 procent från de nuvarande. Det tidigare målet var 40 procent.

Om de nya, juridiskt stiftade målen för 2050 uppnås kommer Europa bli den första klimatneutrala kontinenten.

I juni förväntas Europeiska kommissionen att lägga fram detaljerade lagförslag, som ger det nya ramverket en konkret innebörd.

Källor: Yle, Europaparlamentet

Senaste nytt