test

Coronarestriktionerna lättar för skolorna

Coronakoordinationsgruppen i huvudstadsregionen föreslår lättande av restriktioner för ungdomar och barn.

Coronakoordinationsgruppen rekommenderar att regeringen delvis lättar på restriktionerna och tillåter grundskolans sjunde till tionde klasser samt andra stadiet att helt övergå till närundervisning från och med 3 maj. I det nuvarande skedet finns det en blandad modell av när och distansundervisning. Man vill att 20-åringar och yngre ska kunna utöva sin hobbyverksamhet inomhus under kontrollerade former.

Tillsvidare har regionförvaltningsverket i Södra Finland beslutit att hålla offentliga och privata utrymmen stängda för utövande av bland annat gruppidrott samt allmänna bastur och simhallar. Begränsningarna är i kraft tills 28 april. Beslut om att ändra på det här fattar Södra Finlands regionsförvaltningsverk.

Regeringen godkänner de här förändringarna på coronarestriktionerna, som kommer att träda i kraft den 3 maj, om inget oförväntat sker före det. Gruppen föreslår också att regionsförvaltningsverket förlänger förbudet för att träffas i grupper på mera än sex personer.

Senaste nytt