Coronarestriktionerna lättar för skolorna

Coronakoordinationsgruppen i huvudstadsregionen föreslår lättande av restriktioner för ungdomar och barn.

Rader med skolbänkar.
Om inget oförväntat sker kommer skolor att gå över till närundervisning. Bild: MChe Lee / Unsplash

Coronakoordinationsgruppen rekommenderar att regeringen delvis lättar på restriktionerna och tillåter grundskolans sjunde till tionde klasser samt andra stadiet att helt övergå till närundervisning från och med 3 maj. I det nuvarande skedet finns det en blandad modell av när och distansundervisning. Man vill att 20-åringar och yngre ska kunna utöva sin hobbyverksamhet inomhus under kontrollerade former.

Tillsvidare har regionförvaltningsverket i Södra Finland beslutit att hålla offentliga och privata utrymmen stängda för utövande av bland annat gruppidrott samt allmänna bastur och simhallar. Begränsningarna är i kraft tills 28 april. Beslut om att ändra på det här fattar Södra Finlands regionsförvaltningsverk.

Regeringen godkänner de här förändringarna på coronarestriktionerna, som kommer att träda i kraft den 3 maj, om inget oförväntat sker före det. Gruppen föreslår också att regionsförvaltningsverket förlänger förbudet för att träffas i grupper på mera än sex personer.