WHO: 15 miljoner människor har dött i coronapandemin

Efter två år av pandemi uppskattar WHO att 15 miljoner personer har dött endera direkt eller indirekt i sviterna av coronaviruset.

Den officiella dödssiffran av direkta coronafall är dryga sex miljoner, men till den här statistiken har WHO också räknat med alla indirekta fall. Till dem räknas bland annat de dödsfall som har förorsakats av att vårdkapaciteten har överbelastats på grund av pandemin.

Statistiken har samlats in mellan åren 2020 och 2021.

Källa: Omni

Senaste nytt