Ingen vaccindos för unga före hösten – de äldsta får en dos nu

En fjärde coronavaccindos blir aktuell i höst. Landets äldsta befolkning rekommenderas ta dosen nu. Det meddelar Institutet för hälsa och välfärd (THL). 

Unga får lägga sina coronavaccineringsplaner på hyllan till hösten. Enligt THL är en fjärde dos för allmänheten inte ännu aktuell, eftersom en uppskjutning av vaccineringen har en större nytta på samhällsnivå. THL beräknar att vaccineringen kan påbörjas i höst.

En fjärde vaccindos ges nu till den äldre befolkningen, eftersom vaccinet ger ett långvarigare skydd för yngre personer en äldre. En fjärde dos ökar skyddet mot långvariga insjukningsfall i sjukdomen och förebygger dödsfall.

En fjärde dos rekommenderas nu till alla äldre personer. De tidigare rekommendationerna som berör personer över 12 år med allvarligt nedsatt immunsystem, personer över 80 år och alla äldre som bor på vårdhem gäller också fortfarande.

Smittoläget i Finland har lättat. Antalet patienter som får intensivvård har minskat sedan mitten av mars. Om mängden coronafall eskalerar ännu en gång är THL förberedd på att påbörja en vaccinering för allmänheten före hösten.

Källa: THL

Senaste nytt