Första ersättningarna för coronavaccinets skadeverkningar har beviljats

I Finland har de första personerna beviljats ersättningar för coronavaccinets skadeverkningar via Finska Ömsesidiga Läkemedels-skadeförsäkringsbolaget. I slutet av förra veckan hade bolaget fått totalt 26 ansökningar om ersättning.

Hittills har sex stycken av ansökningarna om ersättning för vaccinets skadeverkningar beviljats ersättningen. För att ansöka om ersättning av vaccinets skadeverkningar ska man fylla i en blankett på Finska Ömsesidiga Läkemedels-skadeförsäkringsbolagets webbsida. Ersättning kan beviljas ifall skadeverkningarna hållit på i över två veckor eller om vaccinet har medfört inkomstförluster eller sjukvårdskostnader på över 85 euro. Storleken på ersättningen beror på vilken typ av skada som vaccinet har medfört.

Läkemedelsskadeförsäkringen gäller endast vaccin som injicerats i Finland. Om man får skadeverkningar från ett vaccin som injicerats utomlands har man inte behörighet att ansöka om ersättning.

Källa: Finska Ömsesidiga Läkemedels-skadeförsäkringsbolaget

Senaste nytt