Efter två år på distans, stör lärarstrejken Tölös dans

Tystnad råder en vecka framåt i Tölö gymnasium. Idag inleds lärarstrejken i många skolor i Helsingfors. Varken närundervisning eller distansundervisning är tillåtet för lärare som hör till fackförbundet Finlands svenska lärarförbund (FSL). Studerande och övriga lärare påverkas också av strejken, eftersom inga skolutrymmen får användas.

Under coronapandemin har distans- och självstudier blivit vardagsmat för de flesta studerande. När skolorna nyligen har återgått till normal undervisning kommer istället lärarstrejken och sätter käppar i hjulen.

Joanna Kotilainen är andraårsstuderande vid Tölö gymnasium och hon påverkas av strejken på flera plan. Hennes årskurs ordnar den redan framskjutna gamlas dans under den här veckan. Dansen kommer ordnas, men inte som planerat. De lärare som deltar i strejken får inte närvara under dansen, inte ens grupphandledaren som  varit en av nyckelpersonerna i ordnandet av evenemanget. Andraklassisterna kan inte heller använda det kostnadsfria skolutrymmet som lokal utan har istället varit tvungna att hyra en lokal för 800 euro.

– Det gör lite ont i plånboken, säger Kotilainen om lokalhyran.

Studerandena har fått några enstaka uppgifter som de kan göra under veckan. Lärarna får inte hjälpa till med uppgifterna eller svara på några frågor. De får inte heller rätta uppgifterna. Flera lärare har meddelat att obehandlat innehåll inte tas med i kursprovet. Några lärare litar också på att studerandena kan lära sig material på egen hand. Kotilainen tror att det kommer försvåra koncentrationen ytterligare.

– Om jag ska vara riktigt ärlig, så tror jag att många kommer lämna flera saker ogjorda, säger Kotilainen.

Kotilainen tror att lång matematik kan vara det ämne som kursdeltagarna förlorar mest på om de inte studerar på egen hand under veckan. Hon är smått oroad över att missa två lektioner i en kurs, men tror inte att hennes egna studier kommer lida av lärarstrejken. Hon befarar däremot att många som tampas med till exempel koncentrationssvårigheter kan tappa fokus.

Kotilainens mamma är klasslärare och har därför full förståelse för att lärarna strejkar. Lönen motsvarar inte den arbetsmängd som en heltidsarbetande lärare utför. Å andra sidan är Kotilainen missnöjd över att strejken sköts fram, eftersom den krockade olämpligt med det program som hennes klass hade planerat.

Det är sorgligt att studerande måste lida, när problemet ligger hos myndigheterna

Lärarstrejken börjar idag och pågår fram till 9 maj. Under den tiden är det självstudier som gäller för de två yngsta årskurserna vid Tölö gymnasium.

Senaste nytt