Allt fler studerande jobbar

Allt fler studenter som bor i huvudstadsregionen jobbar för att klara av sina boendekostnader. Det framgår av en enkät som Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse Hoas gjort.

Så mycket som 57,9 procent av dem som svarat på enkäten svarade att de jobbar för att kunna betala sitt boende. Förändringen är mer än tio procentenheter jämfört med år 2014 då motsvarande undersökning gjordes senast.

– Senaste 4 åren har jag jobbat vid sidan om mina studier. Jobbet har absolut påverkat min studietakt. Jag gjorde mina kandidatstudier på 6 år och har nu börjat mina magisterstudier,  säger en studerande på Svenska social- och kommunalhögskolan.

– Jag har tagit några kurser vid sidan om, men det har nog varit tungt.

Ett ökande antal studenter använder också lånade pengar för att betala för boende. År 2014 var andelen studenter som betalade för sitt boende med lånade pengar 10 procent, nu är andelen 14 procent.

Justeringarna i studiestödet under de senaste två åren förklarar delvis resultatet. Kraven på studietakten har blivit stramare medan det samtidigt blivit möjligt att lyfta mera studielån än förut.

Över tusen som bor i Hoas-bostäder svarade på enkäten i november-december 2016.

(Smocka/FNB)

Senaste nytt

Tidningen 3/23

Kiasma har två nya queer-temade utställningar Hur cykelvänligt är Helsingfors? Kan man fira vappen utan alkohol? Vägarbeten i Helsingfors – störande eller nödvändiga? Havis Amanda tar en semester Studentteaterns nya produktion Energi – men till vilket pris? Måsar skapar kaos vid torgen ”Tatueringar är mitt sätt att uttrycka mig själv” Rädda maten!