Europeiska regler för robotar

Europeiska kommissionen har idag, måndag, publicerat sina etiska regler för utvecklingen av artificiell intelligens och robotar.

I april 2018 fastställde kommissionen en strategi, vars syfte är att bland annat göra data mer tillgängligt och att se till att öka förtroendet för AI. Målet är att satsa 20 miljarder euro i året på detta syfte.

De nya riktlinjerna som idag publicerats handlar om att öka förtroendet för artificiell intelligens, och har tagits fram av ett antal oberoende experter inom området. Andrus Assip, kommissionär med ansvar för den digitala inre marknaden, är en av de drivande krafterna från kommissionens sida.

Bland annat lyfts AI:s roll som människans samarbetspartner,  icke-diskriminering och algoritmernas säkerhet upp i de sju punkterna som utarbetats för att man ska kunna bygga AI som går att lita på.

Det här är första av tre steg i strategin, och till näst startas ett pilotprojekt för att försäkra att riktlinjerna kan följas i praktiken.

Källa: Europeiska Kommissionen

Senaste nytt