test

Är det rättvist att stänga alla gym?

I fjol såg det lovande ut för fleras småföretagare inom gymbranschen, men chocken av pandemin slog som en våt trasa mot ansiktet.

I södra Finland har restriktionerna för sammankomster inomhus och i avgränsade utomhusområden blivit strängare under våren, och den aktuella begränsningen är sex personer. I lokaler som använts för sport har personbegränsningen varit 10 personer, men från och med den första april är alla lokaler stängda.

Regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen säger att stängningsbeslutet har som syfte att minska på närkontakter för att minska risken för virusspridning. Att gym och idrottslokaler hittills fått vara uppe har inneburit vissa regler, och man har på flera ställen agerat enligt rekommendationer redan en längre tid för att minska på risken för virusspridning.

Men varför är alla gym tvungna att stänga nu? Under hela pandemin har gymmen fått vara öppna, fastän förra sommaren var tystare än vanligt. På hösten vågade människor återvända till gymmen, och för mindre företag började verksamheten sakta men säkert rulla igen. För att minska på risken för virusspridning införde man i mars personbegränsningar i gym.

Vissa större gym i södra Finland har enligt restriktionerna varit tvungna att införa privatbokningssystem, medan mindre gym inte haft behov av liknande system eftersom antalet besökare som befinner sig i gymmen samtidigt inte överskridit 10 personer. Från och med april är alla gym i södra Finland stängda i två veckor i taget, vilket alla företagare inte tycker om. En småföretagare i södra Finland tycker inte att det är rimligt att alla gym dras över en kam, eftersom mindre gym hela våren har kunnat hålla sig till restriktionerna utan problem. 

Regionförvaltningsverkets linje tydlig

Regionförvaltningsverket hävdar att träning både i gym eller inom ett idrottslag borde undvikas under denna tid. Hobbyverksamhet för vuxna har redan under ett års tid varit hackigt, och idrottslag har inte kunnat hålla igång verksamheten som normalt på grund av restriktioner och rekommendationer under en längre tid. En orsak till detta kan vara de smittkedjor som identifierats inom idrottslag och som lett till att flera idrottslag endast träffats i mindre grupper eller haft paus en längre tid.

Till skillnad från lagverksamhet har gym fått vara öppna i över ett år oberoende av pandemin, och inga personbegränsningar inom gym fanns före mars. Fastän man ofta är i långvarig kontakt med främmande människor i ett gym finns det inga liknande data om smittkedjor inom gym och det har inte funnits en orsak till att stänga alla gym. Enligt regionförvaltningsverket gjordes beslutet om att stänga alla gym så snabbt lagförändringar tillät det, men finns det verkligen en orsak att stänga allt?

Restriktionerna som trädde i kraft i mars gjordes för att minska på sammankomster mellan människor, men det finns förstås gym som tolkat restriktionerna och rekommendationerna på ett eget sätt och inte hållit sig till reglerna. Regionförvaltningsverket betonar att syftet med restriktionerna inte är att man ska kringgå dem, utan att både aktörer och privatpersoner ska ta ansvar för sin verksamhet. Kan detta ses som en orsak till att gymmen tvingades stänga? En småföretagare från södra Finland, som agerat enligt restriktionerna under våren, anser att det inte är rättvist att alla gym straffas då de flesta skött sig väl.

 

”Det är lite som att en bilist skulle köra överhastighet och man tar bort körkortet av alla”

 

För att klara sig har gym hittat på nya sätt att hålla sin verksamhet i gång under de rådande restriktionerna. Större företag har råd att skapa gym utomhus, medan småföretagare har varit tvungna att hitta på kreativa idéer för att hålla kvar kunderna. Företagaren Ann-Marie Nordström, som äger Liikuntastudio Hyvä Olo i Grankulla, har haft sina lokaler stängda sedan slutet av november. För att hålla igång gruppgymnastik för sina kunder började Nordström på hösten streama lektioner via nätet. 

Ann-Marie Nordström äger ett gym i Grankulla.
Bild: Liikuntastudio Hyvä Olo (Kuntokoulu Grani Hyvä Olo Oy)

Det var något som var nytt och kunderna hade ju kunna träna med hjälp av YouTube, men de sa till oss att de vill ha våra ledare att leda timmarna, säger Nordström. Enligt henne har kunderna varit mycket tacksamma för satsningen på att hålla lektionerna, fastän de nu ordnas på ett annorlunda sätt.

”Det känns galet att vi ska förlita oss på kvällstidningar och läsa därifrån att det har gjorts beslut att gymmen ska stänga”

Flera företagare hoppas att situationen snart lättar, eftersom speciellt seniorer lider av att inte kunna motionera och många blev i dåligt skick då de rekommenderades att hålla sig hemma förra våren. Att motionera hemma är inte heller optimalt för äldre personer. Enligt Nordström har många seniorer svårt att gympa via livesändningar, eftersom de inte har någon på plats som kan korrigera deras fel. Hon påpekar också att till exempel vattengympa, som många seniorer håller på med, inte har varit i gång. Enligt en annan småföretagare från södra Finland har flera seniorer varit glada att få återvända till gymmet, men nu tvingas de igen stanna hemma. 

Beslutet att stänga gymmen kom mycket plötsligt för många företagare. Enligt den andra småföretagaren i södra Finland läste hen informationen om stängningen kvällen innan beslutet skulle träda i kraft. Ingen myndighet har heller varit i kontakt. 

Det känns galet att vi ska förlita oss på kvällstidningar och läsa därifrån att det har gjorts beslut att gymmen ska stänga, säger småföretagaren. Informationen angående ersättningar är också bristfällig, och företagare vet inte om de kommer att få någon ersättning alls. För att ha verksamheten i gång och hålla kvar kunderna har den här småföretagaren, lika som många andra gym, börjat hyra ut gymmet till privatpersoner eller familjer, vilket enligt nuvarande information är tillåtet.

Den rådande situationen i Finland har lett till snabba beslut och hårda restriktioner angående personbegränsningar, men inom gymbranschen har alla drabbats lika fastän verksamheten och storleken på gymmen varierar. Regionförvaltningsverkets snabba beslut förvirrar företagare, eftersom informationen de fått är bristfällig. 

Senaste nytt